Home Es convoquen eleccions per triar el nou president de la Junta de Festes
Es convoquen eleccions per triar el nou president de la Junta de Festes
Dijous, 19 de Juny de 2014 14:35

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES.- (Art. 95é)
Tindrà caràcter personal.
Envieu en sobre tancat a la Junta Electoral.
Avalada per una Filà.
Ser major de 18 anys i més de 5 anys de fester.
Data límit de presentació de candidatures: Dia 7 de juliol de 2014 a les 21 hores.

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES.- (Art.96é)
Després de comprovades les condicions dels sol·licitants, el dia 9 de juliol es remetrà a les filaes el llistat de candidats.

CAMPANYA ELECTORAL.- (Art. 97é)
Una vegada proclamats els candidats, podran realitzar campanya electoral fins 24 hores abans de la votació. Podran realitzar qualsevol campanya a la Sala d'Actes de l'Associació, prèvia sol·licitud per escrit.

DESENVOLUPAMENT DE LA VOTACIÓ.- (Art.103é)
El president de la Mesa Electoral establirà torns de paraula per a cadascun dels candidats que ho sol·liciten, que no excedirà de 10 minuts, i es realitzarà abans de començar la votació.

Dia de la votació: 2 d'agost de 2014
Hora: 17 hores
Lloc: Sala d'actes de l'Associació de Festes

PROCLAMACIÓ PROVISIONAL DEL PRESIDENT.- (Art. 110é)
El dia 3 d'agost de 2014

PRESA DE POSSESSIÓ DEL PRESIDENT.- (Art. 112é)
El dia 30 d'agost de 2014

Bocairent, 7 de juny de 2014
El secretari