Home HISTÒRIA

història - orígens de la filà

La primera notícia acreditada sobre la presència dels moros en les nostres festes de Moros i Cristians és de 1840. El 24 de setembre es va casar el fabricant de drap Vicente Molina Botella, el qual, entre els béns aportats al matrimoni, va incloure "un vestido de turco para disparar en la fiesta del Patrón San Blas", valorat en 60 rals de billó.

Ja existia, per tant, abans d'aquell any, una companyia de moros, els components de la qual vestien a la manera turca, encara que sense poder precisar com i en quin moment va aparéixer. Les obligacions principals eren disparar en els actes de festa, a l'estil de la soldadesca, i assumir la funció del bàndol moro en la representació de les ambaixades i la conquesta d'un castell, que l'any 1863 ja era "vetust" en paraules d'un periodista valencià de l'època.

Amb tot, el document escrit més antic que s'ha trobat sobre la creació de la filà és de l'any 1852. El dia 8 de febrer, vint bocairentins van signar un conveni per assistir cada any a la festa de Sant Blai amb l'uniforme de moro. Es pot considerar l'acta fundacional de la filà actual ja que regulava els càrrecs de capità, alferes, sergent i ambaixador, la ratlla i les obligacions econòmiques dels festers, la banda de música, la pólvora, etc. Va ser, per tant, una de les filaes que va participar, l'any 1860, en la reestructuració de les nostres festes de Moros i Cristians.

En un principi, el nom de la comparsa era el de "Moros", però quan a Bocairent es van crear altres filaes amb característiques semblants, va passar a denominar-se "Moros Vells", nom popular amb el qual es volia significar que érem els primers, els antics, els originaris, els fundadors. De fet, en el primer reglament conegut, el de 1887, ja se'ns anomena "Moros viejos" i en el de 1896 "Moros antiguos". Per això, a causa de ser la primera filà del bàndol, és la responsable de la interpretació de l'ambaixada mora, de la conservació de la "mahoma" i de l'acte de la conversió o despullament del moro.

DOCUMENTACIÓ:

La fundació d'una Companyia de Moros a Bocairent l'any 1852, article de Josep Vicent Ferre Domínguez, publicat al Programa de festes de Moros i Cristians de Bocairent de 2016.


1932


1917


Entrada 1945


1970 - Dia de Moros i Cristians